ZAČIATOK ŠKOLY A VECI S TÝM UŽ SPOJENÉ...

18.09.2017

Tie prázdniny prešli neuveriteľne rýchlo!!! Všetky preteky absolvované, oficiálne otvorený školský rok 2017/2018 a hurá na všetky povinnosti, ktoré sú v škole ( a pre mňa už V PREDMATURITNOM ročníku) dôležité.

Môj školský rok sa začal povinným branným (turistickým) kurzom - KOŽAZ , kde sme spolu s našou triedou obehali krásy Kremnice. Niekedy na kolesách, avšak väčšinu času, ,,po vlastných". S hrdosťou však môžem povedať, že posledný deň KOŽAZ- u som mala v nohách minimálne 35 kilometrov. Pre niektorých je to určite nič, pre niektorých až nepredstaviteľná vzdialenosť. Ja som však pyšná, že aj napriek mojim ,,obmedzeniam" (a nepriaznivým ubytovacím a veterným podmienkam) som tento kurz zvládla. 

Začala škola a s ňou aj povinnosti... Hlavnou povinnosťou v tomto školskom roku je odovzdanie práce SOČ. (tak obľúbenej a ospevovanej :) ) Pravidlá však hovoria, že študenti, ktorí už SOČ absolvovali v minulom školskom roku, sú od tejto povinnosti uvoľnení. Moja aktivita je však až priveľká a tak by som rada, aj v tomto školskom roku pracovala na odbornej práci. Rozmýšľala som nad rozšírením minuloročnej, avšak to obsahovo neprichádza do úvahy. 

Rada by som prácu zamerala na cystickú fibrózu, avšak vzhľadom na moje budúce plány, by som si na preskúmanie zobrala viac konkrétnejšiu tému a ešte konkrétnejšie - prácu do odboru chémia (niečo ako rozbor liečiva?!) alebo biológia (konkrétne rozobrať problémy dýchacej alebo tráviacej sústavy). Posledná možnosť by bol odbor FARMAKOLÓGIA, kde by som rozoberala vplyv liečiva (liekov) na pacienta CF. 

Na výber témy mám čas do polovice októbra. 

Ak máte zaujímavé nápady, respektíve problémy, ktoré vás trápia ohľadom ochorenia, určite mi napíšte na FB alebo email. Za každý nápad budem vďačná.