SLANÉ DETI 

Cystická fibróza, inak známa pod názvom ,,choroba slaných detí," je jedným z najčastejších genetických ochorení.

Pôvod choroby je známy už desaťtisíc rokov, ale len za posledné roky sa vďaka lekárskym pokrokom, z tohto (predtým) letálneho ochorenia, stalo už iba ,,život ohrozujúce ochorenie." 

V 17. storočí sa o deťoch s cystickou fibrózou hovorilo ako o ,,začarovaných deťoch," ktoré zanedlho zomrú. 

V roku 1989, kedy bol objavený gén cystickej fibrózy sa zistilo, že mutácia sa nachádza na dlhom ramienku 7. chromozómu. 

Hlavnou podstatou cystickej fibrózy (ďalej CF) sú problémy spojené najmä s dýchacou a tráviacou sústavou, ako sú napríklad: 

  • časté infekcie pľúc (prvé podozrenie na CF) - PNEUMÓNIA
  • zlé vstrebávanie živín z potravy  
  • Diabetes Mellitus (cukrovka) 
  • slaný pot 
  • pomalý rast (u niektorých oneskorená puberta) 
  • u 98% mužov neplodnosť

Aj napriek všetkým týmto ochoreniam spojených s ochorením, CF neporušuje funkciu mozgu a nevplýva na duševný vývoj človeka.